Bursa Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Nedir?
Bursa Anlaşmalı boşanma, boşanma sürecinde her iki eşin de boşanma yönünde istek sergilediği ve boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaştığı durumlarda gerçekleştirilen boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmak için açılacak olan boşanma davası da farklı bir prosedüre sahiptir. Bu noktada anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilmesi adına medeni kanun tarafların anlaşmalı boşanmanın şartlarını yerine getirmiş olmalarına hükmeder.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nedir Nasıl yerine Getirilir?
Anlaşmalı boşanma şartları Medeni Kanuna göre tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullardır. Buna göre anlaşmalı boşanma şartları tamamlanmamış ise eşlerin ikise boşanmak istese dahi anlaşmalı olarak boşanamayacaktır. Medeni Kanun anlaşmalı boşanmanın şartları olarak 3 koşulun yerine getirilmesini istemektedir. Buna göre;

Medeni Kanuna Göre anlaşmalı olarak boşanma yapılabilmesi için ilk şart, evliliğin 1 yılını doldurmuş olmasıdır. Ancak bu şekilde bireyler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bir yıldan daha az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Medeni Kanunda belirlenmiş olan anlaşmalı boşanmanın şartlarından bir diğeri ise eşlerin boşanmadan doğacak hukuki sonuçların tümünde uzlaşma sağladıklarını yazılı bir boşanma protokolü ile ifade etmeleridir. Boşanma protokolü olmaksızın da tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları imkansızdır. Son olarak anlaşmalı boşanma şartı ise açılacak boşanma davası içerisinde her iki tarafın da duruşmalarak katılmalarıdır. Tarafların açılacak davada duruşmaya katılmamaları durumunda anlaşmalı olarak boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Bursa Boşanma sürecinde tarafların en kısa sürede boşanma gerçekleştirmek istemeleri durumunda merak ettikleri konulardan birisi de “anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır” olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için bireylerin anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Bu noktada boşanma istemiyle dava açılabilmesi için öncelikle anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir