Aylık arşivler: Şubat 2017

Boşanma Davalarında Nafaka

Boşanma sürecinde merak edilen konulardan birisi de nafaka olmaktadır. Nafaka, boşanma sonrası her ay ödenen belirli bir miktar parayı ifade etmektedir. Boşanma süreci ve sonrasında alınabilecek farklı boşanma türleri vardır. Bu makalemizde boşanma davalarında nafaka konusu hakkında merak edilen konulara değineceğiz.

Boşanma Davalarında Alınabilecek Nafaka Türleri Nelerdir?
Gerek boşanma davası sürerken, gerekse de boşanmadan sonra alınabilecek nafaka türleri müvcuttur. Her nafaka türü için farklı şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. Boşanma davalarında nafaka ile ilgili olarak gerekli şartların yeirne getirilmediği durumlarda nafaka alınmaz. Bu noktada boşanma davalarında nafaka talep edecek kişilerin alabilecekleri nafaka türlerini, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) şeklinde sıralayabiliriz.

Tedbir Nafakası Nedir? Boşanma Davası Sürerken Nafaka Nasıl Alınır?
Boşanma davası sürerken eşlerden geçim sıkıntısına düşecek olan taraf, dava sonuçlanana kadar bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla tedbir nafakası talep edebilmektedir. Tedbir nakafası ödenme süresi davanın kesinleşmesine kadar olan durumdur. Kimi zaman davanın temyiz aşamasında da tedbir nafakası ödenmesine hakim hükmedebilir. Boşanma davalarında tedbir nafakası talep edecek bireylerin bu anlamda yoksulluk nafakasından farklı olarak kusur şartı aranmaz.

Yoksulluk Nafakası Nedir? Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır?
Boşanma davalarında nafaka talep edecek kişilerin bu süreçte dava sonrası yoksulluk nafakası talep etmeleri mümkündür. Fakat yoksulluk nafakası alabilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, nafaka talebinde bulunacak kişinin, boşanmaya sebep olan olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olmasına hükmeder. Bu noktada dava sonucunda daha fazla kusura sahip birey yoksulluk nafakası alamaz. Bir örnekle açıklamak gerekirse terk nedeniyle boşanma davası açıldığında hakim tarafından evi terk eden kişinin kusurlu bulunması durumunda bu kişi yoksulluk nafakası alamaz.

Bursa Çekişmeli Boşanma Davası

Bursa Çekişmeli boşanma kavramı eşlerden birisinin boşanmak istemesi ya da eşlerin ikisinin de boşanmak istemesi fakat boşanmanın velayet, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat gibi sonuçlarında hemfikir olamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası türünü ifade eder. Anlaşmalı boşanmalardan daha farklı bir hukuki süreci gerektiren çekişmeli boşanma davalarında merak edilen hususlardan birisi de çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusudur.

Bursa Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Çekişmeli boşanmalar, davacının öne sürdüğü boşanma nedenini ispat etmesi adına bir takım araştırma ve ispat sürecini beraberinde getirmektedir. Bu da çekimeli boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişilerin anlaşmalı boşanma davasına nazaran daha uzun bir sürede boşanmalarına neden olur. Çekişmeli boşanma davası ortalama olarak 4 ile 6 celse arasında sürer. Çekişmeli boşanma davasının süresi belirleyen temel faktörler vardır. Davanın açılacağı mahkemenin iş yoğunluğunun fazla olması durumunda celseler arasındaki süre fazla olacağından çekişmeli boşanma davası süresini uzatabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer diyen kişiler için davanın sonuçlanma süresini etkileyen bir başka faktör ise, boşanma nedeni olmaktadır. Dava öne sürülecek olan boşanma sebebine göre dava da farklı sürelerde sonuçlanabilir. Örneğin hayata kast nedeniyle açılmış bir boşanma davasında, eşini öldürmeye teşebbüs eden kişinin aynı davranışı tekrar sergilemesinin önüne geçilecek tedbirler alınmakla birlikte dava hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilir.

Çekişmeli boşanmalarda davanın süresi için belirleyici bir başka ve temel unsur da hukuki sürecin nasıl yürütüldüğüdür. Çekişmeli boşanma davası içerisinde bir çok hukuki işlem ve protosedür hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmelidir. Tanık listesi sunulması,boşanma dilekçesi içerisinde istenilen talepler cevap dilekçesi, karşı dava, cevaba cevap dilekçesi, delil listesinin sunulması, polis araştırması, bilirkişi tayin edilmesi… gibi bir çok hukuki prosedür bu süreçte karşınıza çıkacaktır. Bunların doğru şekilde yerine gitirilmemesi davanın süresini uzatacak ve sizin maddi ve manevi hak kaybı ile karşılaşmanıza neden olacaktır. O yüzden çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden bireylerin mutlaka uzman bir avukat ile davalarını yürütmeleri önerilir.

Çekişmeli boşanma davası süre olarak yukarıda belirtilen faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Ortalama olarak 4 ile 6 celse arasında sürecek olan bu davanın süre olarak minimum 1 yılı bulabileceğini belirtmekte fayda var. Doğru bir şekilde boşanma sürecinin yürütülmemiş olması durumunda ise çekişmeli boşanma dava süresi 3 4 yılı bulmakla birlikte olası bir boşanma davasının reddi durumunda, aynı nedenle yeniden dava açabilmek için 3 yıl beklenmesi gibi bir olumsuz durum da söz konusudur. Medeni kanuna göre boşanma davasının reddi söz konusu olduğunda aynı nedenle tekrar boşanma davası 3 yıl içerisinde açılamamaktadır. Örneğin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığınızda davanız reddedilir ise 3 yıl beklemeniz gerekir.

Bursa Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Nedir?
Bursa Anlaşmalı boşanma, boşanma sürecinde her iki eşin de boşanma yönünde istek sergilediği ve boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaştığı durumlarda gerçekleştirilen boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmak için açılacak olan boşanma davası da farklı bir prosedüre sahiptir. Bu noktada anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilmesi adına medeni kanun tarafların anlaşmalı boşanmanın şartlarını yerine getirmiş olmalarına hükmeder.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nedir Nasıl yerine Getirilir?
Anlaşmalı boşanma şartları Medeni Kanuna göre tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullardır. Buna göre anlaşmalı boşanma şartları tamamlanmamış ise eşlerin ikise boşanmak istese dahi anlaşmalı olarak boşanamayacaktır. Medeni Kanun anlaşmalı boşanmanın şartları olarak 3 koşulun yerine getirilmesini istemektedir. Buna göre;

Medeni Kanuna Göre anlaşmalı olarak boşanma yapılabilmesi için ilk şart, evliliğin 1 yılını doldurmuş olmasıdır. Ancak bu şekilde bireyler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bir yıldan daha az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Medeni Kanunda belirlenmiş olan anlaşmalı boşanmanın şartlarından bir diğeri ise eşlerin boşanmadan doğacak hukuki sonuçların tümünde uzlaşma sağladıklarını yazılı bir boşanma protokolü ile ifade etmeleridir. Boşanma protokolü olmaksızın da tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları imkansızdır. Son olarak anlaşmalı boşanma şartı ise açılacak boşanma davası içerisinde her iki tarafın da duruşmalarak katılmalarıdır. Tarafların açılacak davada duruşmaya katılmamaları durumunda anlaşmalı olarak boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Bursa Boşanma sürecinde tarafların en kısa sürede boşanma gerçekleştirmek istemeleri durumunda merak ettikleri konulardan birisi de “anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır” olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için bireylerin anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Bu noktada boşanma istemiyle dava açılabilmesi için öncelikle anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.